k.ú.: 706647 - Nové Sedlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 555274 - Nové Sedlice NUTS5 CZ0805555274
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 252 868275
zahrada 255 215755
travní p. 104 246140
lesní poz 20 58684
vodní pl. tok přirozený 45 15929
vodní pl. tok umělý 1 561
zast. pl. zbořeniště 1 114
zast. pl. 221 58804
ostat.pl. jiná plocha 56 14932
ostat.pl. manipulační pl. 3 1200
ostat.pl. neplodná půda 1 660
ostat.pl. ostat.komunikace 31 26281
ostat.pl. pohřeb. 1 4492
ostat.pl. silnice 8 58211
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10146
ostat.pl. zeleň 1 409
Celkem KN 1002 1580593
Par. DKM 687 583904
Par. KMD 315 996689
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 143
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 3
Celkem BUD 217
obč.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 290
spoluvlastník 409

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.07.2020 Na části k. ú. obnova KO novým mapováním.
KMD 1:1000 30.11.2010
KM-D 1:2000 07.03.2000 30.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1836 07.03.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 22.09.2020 17:27

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička