k.ú.: 706621 - Nové Sady - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593443 - Nové Sady NUTS5 CZ0646593443
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62193 - Vyškov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 73 790801
zahrada 112 54002
ovoc. sad 1 3075
travní p. 150 1175652
lesní poz ostat.komunikace 3 2862
lesní poz 16 156420
vodní pl. nádrž přírodní 2 418
vodní pl. tok přirozený 7 12218
vodní pl. tok umělý 1 214
zast. pl. zbořeniště 8 1785
zast. pl. 105 39247
ostat.pl. jiná plocha 17 11289
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 4 165
ostat.pl. manipulační pl. 5 5285
ostat.pl. neplodná půda 63 88360
ostat.pl. ostat.komunikace 61 80206
ostat.pl. silnice 3 8205
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 7249
ostat.pl. zeleň 7 4455
Celkem KN 642 2441908
Par. DKM 313 2239639
Par. KMD 329 202269
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 103
LV 139
spoluvlastník 176

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.12.2017
DKM-KPÚ 14.07.2016 1:1000 14.07.2016 *) DKM na základě KoPÚ na části k.ú. Nové Sady v extravilánu
KM-D 1:2880 22.03.2001 06.12.2017 Na části k.ú. - v intravilánu k.ú.
S-SK ŠS 1:2880 1826 22.03.2001 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 20.09.2020 23:05

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.