k.ú.: 706337 - Nové Kopisty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565717 - Terezín NUTS5 CZ0423565717
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 213 2598284
zahrada 184 90282
ovoc. sad 1 5206
travní p. 6 14112
vodní pl. nádrž přírodní 1 581
zast. pl. společný dvůr 4 941
zast. pl. zbořeniště 10 3424
zast. pl. 275 122360
ostat.pl. dráha 1 106
ostat.pl. jiná plocha 24 40232
ostat.pl. manipulační pl. 29 79659
ostat.pl. neplodná půda 6 12554
ostat.pl. ostat.komunikace 62 89312
ostat.pl. pohřeb. 1 2967
ostat.pl. silnice 9 90897
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10274
ostat.pl. zeleň 9 17930
Celkem KN 837 3179121
Par. DKM 467 2982773
Par. KMD 370 196348
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 172
č.p. tech.vyb 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. prům.obj 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 1
Celkem BUD 262
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 4
obč.z. garáž 4
Celkem JED 27
LV 293
spoluvlastník 371

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.02.2017
DKM-KPÚ 1:1000 15.05.2013
S-SK GS 1:2880 1843 09.02.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 18.09.2020 09:05

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.