k.ú.: 706248 - Nakolice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544868 - Nové Hrady NUTS5 CZ0311544868
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31131 - Nové Hrady

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 92 2068649
zahrada 33 27893
ovoc. sad 1 535
travní p. 70 512149
lesní poz 246 2538522
vodní pl. nádrž umělá 1 69
vodní pl. rybník 11 555901
vodní pl. tok přirozený 3 3719
vodní pl. tok umělý 14 37756
vodní pl. zamokřená pl. 8 8001
zast. pl. zbořeniště 10 3409
zast. pl. 50 15553
ostat.pl. dráha 2 27220
ostat.pl. jiná plocha 47 62104
ostat.pl. manipulační pl. 17 18992
ostat.pl. neplodná půda 90 158128
ostat.pl. ostat.komunikace 43 105824
ostat.pl. silnice 5 30040
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1204
ostat.pl. zeleň 3 823
Celkem KN 747 6176491
Par. DKM 304 3446326
Par. KMD 443 2730165
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 49
LV 88
spoluvlastník 114

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.10.2016
DKM-KPÚ 03.05.2011 1:1000 03.05.2011 *)
S-SK ŠS 1:2880 1870 19.10.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 18.09.2020 09:21

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.