k.ú.: 706086 - Krámy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540897 - Nové Dvory NUTS5 CZ020B540897
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 113 1874911
zahrada 111 87786
ovoc. sad 8 27479
travní p. 61 268229
lesní poz ostat.komunikace 7 3400
lesní poz 134 1403299
vodní pl. nádrž umělá 2 828
zast. pl. 135 31845
ostat.pl. jiná plocha 48 71692
ostat.pl. manipulační pl. 6 10607
ostat.pl. neplodná půda 81 85675
ostat.pl. ostat.komunikace 51 75432
ostat.pl. silnice 2 4040
ostat.pl. zeleň 4 216
Celkem KN 763 3945439
Par. DKM 763 3945439
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 61
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 132
LV 186
spoluvlastník 261

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.12.2012 pouze část k.u
DKM-KPÚ 31.03.2010 1:1000 02.04.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1840 13.12.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 20.08.2019 23:06

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.