k.ú.: 706051 - Hlízov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 531197 - Hlízov NUTS5 CZ0205531197
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 394 4932753
zahrada 178 170942
ovoc. sad 4 13798
travní p. 10 8447
lesní poz les(ne hospodář) 5 59001
lesní poz 27 106532
vodní pl. nádrž umělá 1 3596
vodní pl. tok přirozený 10 44364
vodní pl. tok umělý 19 46806
zast. pl. společný dvůr 16 11172
zast. pl. zbořeniště 2 740
zast. pl. 320 128925
ostat.pl. dráha 3 74632
ostat.pl. jiná plocha 75 93974
ostat.pl. manipulační pl. 34 32474
ostat.pl. neplodná půda 8 6774
ostat.pl. ostat.komunikace 72 137946
ostat.pl. pohřeb. 1 10121
ostat.pl. silnice 15 93442
ostat.pl. skládka 1 1940
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10828
ostat.pl. zeleň 1 29350
Celkem KN 1197 6018557
Par. DKM 1197 6018557
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 147
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 74
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 309
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 8
Celkem JED 16
LV 418
spoluvlastník 599

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.12.2007
THM-V 1:2000 01.04.1961 26.12.2007 01.04.1961
S-SK GS 1:2880 1838 10.04.2002 KPÚ - extravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 01.06.2020 19:39

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.