k.ú.: 706043 - Nové Bránice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583511 - Nové Bránice NUTS5 CZ0643583511
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6208 - Ivančice
Pověřený obecní úřad 62081 - Ivančice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2728 3613466
vinice 218 160739
zahrada 253 110489
travní p. 48 12464
lesní poz les s budovou 6 234
lesní poz 434 1858849
vodní pl. nádrž umělá 4 9740
vodní pl. tok přirozený 55 10277
zast. pl. zbořeniště 1 167
zast. pl. 401 118170
ostat.pl. jiná plocha 169 78510
ostat.pl. manipulační pl. 152 41946
ostat.pl. neplodná půda 430 82294
ostat.pl. ostat.komunikace 712 105357
ostat.pl. pohřeb. 4 2482
ostat.pl. silnice 32 18568
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2762
ostat.pl. zeleň 13 2562
Celkem KN 5662 6229076
Par. DKM 5662 6229076
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 175
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 61
č.p. ubyt.zař 1
č.e. garáž 6
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 40
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 369
LV 489
spoluvlastník 686

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.05.2012
ZMVM 1:2000 01.12.1988 24.05.2012
S-SK ŠS 1:2880 1825 30.11.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 23.09.2020 15:36

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička