k.ú.: 705560 - Louka u Mariánských Lázní - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560561 - Nová Ves NUTS5 CZ0413560561
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41071 - Horní Slavkov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 5891
zahrada 7 6034
travní p. 103 3834153
lesní poz les(ne hospodář) 107 5745353
lesní poz 2 943341
vodní pl. nádrž umělá 4 2410
vodní pl. tok přirozený 21 75069
vodní pl. zamokřená pl. 7 23069
zast. pl. zbořeniště 4 617
zast. pl. 45 13305
ostat.pl. dráha 8 59623
ostat.pl. jiná plocha 28 35294
ostat.pl. manipulační pl. 2 23463
ostat.pl. neplodná půda 124 423929
ostat.pl. ostat.komunikace 45 58047
ostat.pl. pohřeb. 2 1823
ostat.pl. silnice 18 177921
Celkem KN 529 11429342
Par. DKM 302 6864297
Par. KMD 227 4565045
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 14
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 44
LV 44
spoluvlastník 64

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.07.2012
KMD 1:1000 17.07.2012
Ost. 1:5000 01.01.1980 17.07.2012 fotomechanický převod do S-JTSK
S-SK GS 1:2880 1841 17.07.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 04.06.2020 00:01

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.