k.ú.: 705527 - Nová Ves u Sedla - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546101 - Číměř NUTS5 CZ0313546101
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31052 - Nová Bystřice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 64221
zahrada 60 69279
travní p. 173 1700420
lesní poz 152 1585882
vodní pl. nádrž umělá 1 749
vodní pl. rybník 12 49424
vodní pl. tok umělý 7 9000
vodní pl. zamokřená pl. 1 811
zast. pl. 53 24897
ostat.pl. jiná plocha 88 131755
ostat.pl. manipulační pl. 1 35
ostat.pl. neplodná půda 1 104
ostat.pl. ostat.komunikace 34 70839
ostat.pl. silnice 3 20933
ostat.pl. zeleň 4 299
Celkem KN 602 3728648
Par. DKM 560 2910143
Par. KMD 42 818505
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 51
LV 83
spoluvlastník 100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.07.2019 intravilán
KMD 1:1000 21.03.2016
DKM-KPÚ 02.03.2011 1:1000 22.03.2011 *)
S-SK GS 1:2880 1824 21.03.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 01.10.2020 06:34

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička