k.ú.: 705411 - Nová Ves u Prahy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-východ email: kp.pvychod@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18212 Praha telefon: 284041111 fax:284043607

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3209 - Praha-východ NUTS4 CZ0209
Obec 538558 - Nová Ves NUTS5 CZ0209538558
Pracoviště 209 - Praha-východ

Obec s rozšířenou působností 2103 - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Pověřený obecní úřad 21031 - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 141 1426687
zahrada 545 219504
travní p. 28 38775
lesní poz 1 8149
vodní pl. tok přirozený 17 16472
zast. pl. společný dvůr 1 18
zast. pl. zbořeniště 1 145
zast. pl. 546 98632
ostat.pl. jiná plocha 180 34359
ostat.pl. manipulační pl. 34 18683
ostat.pl. neplodná půda 4 6367
ostat.pl. ostat.komunikace 48 44525
ostat.pl. silnice 24 34367
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1568
ostat.pl. zeleň 14 3850
Celkem KN 1585 1952101
Par. DKM 94 1374515
Par. KMD 1491 577586
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. byt.dům 31
č.p. jiná st. 13
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 373
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 538
byt.z. byt 154
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 156
LV 756
spoluvlastník 1101

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 14.03.2019
KMD 1:1000 24.11.2009
S-SK GS 1:2880 1842 24.11.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-východ.

vypočteno: 30.09.2020 19:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička