k.ú.: 705331 - Vlčetínec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 598640 - Vlčetínec NUTS5 CZ0313598640
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 264 2200426
zahrada 60 49580
travní p. 155 586692
lesní poz 140 3150390
vodní pl. nádrž umělá 3 847
vodní pl. rybník 3 13455
vodní pl. tok umělý 27 8034
vodní pl. zamokřená pl. 2 711
zast. pl. zbořeniště 4 1064
zast. pl. 55 28970
ostat.pl. jiná plocha 42 25722
ostat.pl. manipulační pl. 8 7095
ostat.pl. neplodná půda 8 3510
ostat.pl. ostat.komunikace 105 97525
ostat.pl. silnice 6 41772
ostat.pl. zeleň 2 137
Celkem KN 884 6215930
Par. KMD 884 6215930
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 10
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 55
LV 117
spoluvlastník 162

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.11.2010
S-SK GS 1:2880 1829 19.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 22.09.2020 17:28

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička