k.ú.: 705268 - Nová Říše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587591 - Nová Říše NUTS5 CZ0632587591
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1651 4459447
zahrada 347 215158
ovoc. sad 5 9575
travní p. 538 1063257
lesní poz 95 1280627
vodní pl. nádrž umělá 3 44870
vodní pl. rybník 9 44538
vodní pl. tok přirozený 31 29250
vodní pl. tok umělý 3 5311
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 49
vodní pl. zamokřená pl. 1 400
zast. pl. společný dvůr 1 23
zast. pl. zbořeniště 1 682
zast. pl. 490 148596
ostat.pl. jiná plocha 226 154332
ostat.pl. manipulační pl. 25 56072
ostat.pl. neplodná půda 82 76707
ostat.pl. ostat.komunikace 192 153728
ostat.pl. pohřeb. 1 8653
ostat.pl. silnice 37 75898
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 16085
ostat.pl. zeleň 6 3179
Celkem KN 3753 7846437
Par. KMD 3753 7846437
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 208
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 10
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 87
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 42
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb 19
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 35
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 2
Celkem BUD 479
byt.z. byt 25
Celkem JED 25
LV 500
spoluvlastník 677

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 30.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 19.09.2020 05:25

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.