k.ú.: 704920 - Nouzov u Dymokur - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537225 - Chotěšice NUTS5 CZ0208537225
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 284 1771596
zahrada 72 60186
ovoc. sad 7 36187
travní p. 38 154980
lesní poz les(ne hospodář) 2 10248
lesní poz 54 4751840
vodní pl. nádrž umělá 1 3593
vodní pl. rybník 12 817927
vodní pl. tok přirozený 3 4221
vodní pl. tok umělý 52 19462
vodní pl. zamokřená pl. 4 21384
zast. pl. společný dvůr 2 375
zast. pl. zbořeniště 4 1083
zast. pl. 101 61423
ostat.pl. jiná plocha 51 110651
ostat.pl. manipulační pl. 6 24291
ostat.pl. neplodná půda 21 29613
ostat.pl. ostat.komunikace 75 135197
ostat.pl. pohřeb. 1 1907
ostat.pl. silnice 40 99596
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6608
ostat.pl. zeleň 1 135
Celkem KN 833 8122503
Par. KMD 833 8122503
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 27
č.p. rod.rekr 7
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 101
LV 154
spoluvlastník 224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2013
S-SK GS 1:2880 1842 12.12.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 21.08.2019 16:35

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.