k.ú.: 704733 - Špinov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596205 - Nížkov NUTS5 CZ0635596205
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 173 1766461
zahrada 38 16006
travní p. 68 169771
lesní poz 63 724341
vodní pl. nádrž umělá 4 4424
vodní pl. tok přirozený 1 165
vodní pl. tok umělý 1 26
zast. pl. zbořeniště 2 84
zast. pl. 43 16360
ostat.pl. jiná plocha 35 3927
ostat.pl. manipulační pl. 3 2405
ostat.pl. neplodná půda 17 15184
ostat.pl. ostat.komunikace 49 25285
ostat.pl. silnice 2 32203
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 379
Celkem KN 500 2777021
Par. DKM 70 738761
Par. KMD 430 2038260
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 5
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 7
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 38
LV 62
spoluvlastník 75

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.07.2017
DKM 1:1000 16.05.2013
S-SK GS 1:2880 1838 18.07.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 19.08.2019 20:54

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.