k.ú.: 704636 - Nišovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 536962 - Nišovice NUTS5 CZ0316536962
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31112 - Volyně

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 96 2038655
zahrada 147 128792
ovoc. sad 1 3450
travní p. 168 2264927
lesní poz 205 1073958
vodní pl. nádrž umělá 3 8784
vodní pl. tok přirozený 10 52127
vodní pl. tok umělý 4 1804
vodní pl. zamokřená pl. 5 2229
zast. pl. společný dvůr 1 299
zast. pl. zbořeniště 1 212
zast. pl. 172 76590
ostat.pl. dráha 3 20999
ostat.pl. jiná plocha 55 50222
ostat.pl. manipulační pl. 29 46293
ostat.pl. neplodná půda 179 261112
ostat.pl. ostat.komunikace 98 151422
ostat.pl. pohřeb. 1 9
ostat.pl. silnice 12 72156
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 275
Celkem KN 1191 6254315
PK 909 3610679
GP 58 470227
Celkem ZE 967 4080906
Par. DKM 322 248596
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 88
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo jez 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 160
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 8
Celkem JED 16
LV 263
spoluvlastník 395

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.09.2021 mapování intravilánu
S-SK GS 1:2880 1837 28.02.1824 1:2880,


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 07/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 13.08.2022 02:17

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.