k.ú.: 704521 - Němětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 536725 - Němětice NUTS5 CZ0316536725
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31112 - Volyně

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 136 1887893
zahrada 63 57457
ovoc. sad 1 10352
travní p. 131 699713
lesní poz 127 597267
vodní pl. tok přirozený 7 61644
vodní pl. tok umělý 8 4209
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 82
zast. pl. zbořeniště 1 187
zast. pl. 116 53240
ostat.pl. dráha 2 11035
ostat.pl. jiná plocha 27 42004
ostat.pl. manipulační pl. 5 15751
ostat.pl. neplodná půda 71 102480
ostat.pl. ostat.komunikace 42 112816
ostat.pl. silnice 8 27528
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8733
Celkem KN 747 3692391
Par. DKM 422 3158152
Par. KMD 325 534239
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 37
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 3
vod.dílo jez 3
Celkem BUD 111
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 165
spoluvlastník 222

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.04.2016
DKM-KPÚ 03.12.2012 1:1000 03.12.2012 *)
KM-D 1:2000 08.06.2001 26.04.2016
S-SK GS 1:2880 1837 08.06.2001


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 18.09.2020 08:36

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.