k.ú.: 704385 - Nezamyslice u Horažďovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 578533 - Nezamyslice NUTS5 CZ0322578533
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 899 3754533
zahrada 124 97737
ovoc. sad 4 11383
travní p. 519 1644001
lesní poz 201 790539
vodní pl. nádrž přírodní 8 9527
vodní pl. rybník 3 327591
vodní pl. tok přirozený 6 1345
vodní pl. tok umělý 114 22099
vodní pl. zamokřená pl. 2 5485
zast. pl. společný dvůr 7 751
zast. pl. zbořeniště 7 1029
zast. pl. 143 71847
ostat.pl. jiná plocha 49 50274
ostat.pl. manipulační pl. 33 40841
ostat.pl. neplodná půda 184 138503
ostat.pl. ostat.komunikace 88 69158
ostat.pl. pohřeb. 5 7117
ostat.pl. silnice 22 41529
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6663
ostat.pl. zeleň 2 63
Celkem KN 2421 7092015
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 84
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 130
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 253
spoluvlastník 440

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KM-D 1:2000 29.12.2000
S-SK GS 1:2880 1837 29.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 21.07.2019 19:48

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.