k.ú.: 704385 - Nezamyslice u Horažďovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 578533 - Nezamyslice NUTS5 CZ0322578533
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 899 3757002
zahrada 124 97888
ovoc. sad 4 11383
travní p. 519 1642384
lesní poz 201 790556
vodní pl. nádrž přírodní 8 9527
vodní pl. rybník 3 327591
vodní pl. tok přirozený 6 1345
vodní pl. tok umělý 111 22081
vodní pl. zamokřená pl. 2 5485
zast. pl. společný dvůr 2 325
zast. pl. zbořeniště 8 1151
zast. pl. 143 71774
ostat.pl. jiná plocha 52 50952
ostat.pl. manipulační pl. 33 40841
ostat.pl. neplodná půda 184 138557
ostat.pl. ostat.komunikace 88 69158
ostat.pl. pohřeb. 5 7117
ostat.pl. silnice 22 41529
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6663
ostat.pl. zeleň 2 63
Celkem KN 2417 7093372
Par. KMD 2417 7093372
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 84
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 131
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 252
spoluvlastník 439

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2019
KM-D 1:2000 29.12.2000 10.12.2019
S-SK GS 1:2880 1837 29.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 01.06.2020 18:11

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.