k.ú.: 704181 - Kamenný Most - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 513032 - Kamenný Most NUTS5 CZ0203513032
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21242 - Velvary

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 140 2655353
zahrada 208 100170
ovoc. sad 4 15218
travní p. 64 49183
lesní poz 13 28378
vodní pl. nádrž umělá 1 2086
vodní pl. tok přirozený 27 9019
vodní pl. tok umělý 1 4171
vodní pl. zamokřená pl. 7 39350
zast. pl. společný dvůr 1 203
zast. pl. zbořeniště 5 1606
zast. pl. 220 65461
ostat.pl. dráha 2 14263
ostat.pl. jiná plocha 31 14401
ostat.pl. manipulační pl. 40 58727
ostat.pl. neplodná půda 31 70079
ostat.pl. ostat.komunikace 84 79531
ostat.pl. silnice 9 51330
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1171
ostat.pl. zeleň 9 16615
Celkem KN 898 3276315
EN 10 1485
PK 59 48072
Celkem ZE 69 49557
Par. DKM 192 2889276
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 2
č.p. rod.dům 146
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 210
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 264
spoluvlastník 491

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 06.04.2010 1:1000 08.04.2010 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1840


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 16.08.2022 06:42

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.