k.ú.: 704181 - Kamenný Most - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 513032 - Kamenný Most NUTS5 CZ0203513032
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21242 - Velvary

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 141 2655943
zahrada 201 100163
ovoc. sad 4 15218
travní p. 63 49232
lesní poz 13 28378
vodní pl. nádrž umělá 1 2086
vodní pl. tok přirozený 26 8984
vodní pl. tok umělý 1 4171
vodní pl. zamokřená pl. 7 39350
zast. pl. společný dvůr 1 203
zast. pl. zbořeniště 4 634
zast. pl. 216 65919
ostat.pl. dráha 2 14263
ostat.pl. jiná plocha 30 14391
ostat.pl. manipulační pl. 38 58221
ostat.pl. neplodná půda 31 70079
ostat.pl. ostat.komunikace 82 79963
ostat.pl. silnice 9 51330
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1171
ostat.pl. zeleň 9 16615
Celkem KN 880 3276314
EN 10 1485
PK 59 48072
Celkem ZE 69 49557
Par. DKM 191 2889275
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 120
č.p. obchod 2
č.p. rod.dům 30
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 1
Celkem BUD 205
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 258
spoluvlastník 495

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 06.04.2010 1:1000 08.04.2010 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1840


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 05.06.2020 12:07

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.