k.ú.: 703923 - Záseka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596183 - Netín NUTS5 CZ0635596183
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 89 338417
zahrada 13 8832
ovoc. sad 1 4661
travní p. mez, stráň 2 1685
travní p. 59 50053
lesní poz les s budovou 22 1303
lesní poz 42 453735
vodní pl. nádrž umělá 1 203
vodní pl. rybník 11 16140
zast. pl. 20 6292
ostat.pl. jiná plocha 18 2080
ostat.pl. neplodná půda 6 2415
ostat.pl. ostat.komunikace 25 13108
ostat.pl. silnice 4 6685
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 5219
Celkem KN 317 910828
Par. KMD 317 910828
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.used 4
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 41
LV 52
spoluvlastník 63

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.08.2009
S-SK ŠS 1:2880 1835 24.08.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 22.08.2019 14:01

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.