k.ú.: 703664 - Lobkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535087 - Neratovice NUTS5 CZ0206535087
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2117 - Neratovice
Pověřený obecní úřad 21171 - Neratovice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 461 1965038
zahrada 335 172084
ovoc. sad 13 26557
travní p. 137 147745
lesní poz 160 651495
vodní pl. nádrž umělá 15 88417
vodní pl. tok přirozený 15 238141
vodní pl. tok umělý 32 14937
vodní pl. zamokřená pl. 6 6858
zast. pl. společný dvůr 7 822
zast. pl. 525 128481
ostat.pl. dráha 5 29060
ostat.pl. jiná plocha 132 131653
ostat.pl. manipulační pl. 119 122361
ostat.pl. neplodná půda 144 114953
ostat.pl. ostat.komunikace 224 92305
ostat.pl. pohřeb. 4 8629
ostat.pl. silnice 9 26184
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 22537
ostat.pl. zeleň 43 35262
Celkem KN 2387 4023519
Par. DKM 2387 4023519
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 279
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 145
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 501
byt.z. byt 2
obč.z. byt 6
Celkem JED 8
LV 543
spoluvlastník 845

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.03.2008
ZMVM 1:1000 01.03.1984 26.03.2008 1:1000, 1:2000
S-SK GS 1:2880 1842 29.02.1984 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 05.06.2020 01:42

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.