k.ú.: 703621 - Libiš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 571784 - Libiš NUTS5 CZ0206571784
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2117 - Neratovice
Pověřený obecní úřad 21171 - Neratovice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 378 2281568
zahrada 888 585018
ovoc. sad 14 13867
travní p. 47 110103
lesní poz 97 1653193
vodní pl. nádrž umělá 1 580
vodní pl. tok přirozený 12 253356
vodní pl. tok umělý 12 7669
vodní pl. zamokřená pl. 7 78797
zast. pl. společný dvůr 3 1417
zast. pl. zbořeniště 5 3867
zast. pl. 1482 505796
ostat.pl. dráha 1 46317
ostat.pl. jiná plocha 160 304339
ostat.pl. manipulační pl. 90 867391
ostat.pl. neplodná půda 37 29409
ostat.pl. ostat.komunikace 171 190481
ostat.pl. pohřeb. 2 4372
ostat.pl. silnice 13 87897
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 33295
ostat.pl. zamokřená pl. 1 235
ostat.pl. zeleň 70 59376
Celkem KN 3503 7118343
Par. DKM 3270 5129130
Par. KMD 233 1989213
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 11
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 740
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 280
bez čp/če jiná st. 126
bez čp/če obchod 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 13
bez čp/če prům.obj 204
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 4
Celkem BUD 1451
byt.z. byt 31
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 3
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 38
LV 1177
spoluvlastník 1548

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.07.2010
KMD 1:1000 15.07.2010
Ins. A 1:1000 01.01.1952 15.07.2010 na části k.ú. 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1842 15.07.2010 na části k.ú.


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 06.06.2020 06:54

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.