k.ú.: 703621 - Libiš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 571784 - Libiš NUTS5 CZ0206571784
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2117 - Neratovice
Pověřený obecní úřad 21171 - Neratovice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 505 2349094
zahrada 834 470187
ovoc. sad 30 54574
travní p. 57 112480
lesní poz 125 1653815
vodní pl. nádrž umělá 2 659
vodní pl. tok přirozený 12 253356
vodní pl. tok umělý 38 13157
vodní pl. zamokřená pl. 6 78183
zast. pl. společný dvůr 4 1683
zast. pl. zbořeniště 5 3814
zast. pl. 1464 503171
ostat.pl. dráha 1 46317
ostat.pl. jiná plocha 172 303330
ostat.pl. manipulační pl. 99 868734
ostat.pl. neplodná půda 42 32187
ostat.pl. ostat.komunikace 216 188792
ostat.pl. pohřeb. 2 4372
ostat.pl. silnice 13 87897
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 35101
ostat.pl. zeleň 73 58024
Celkem KN 3714 7118927
Par. DKM 3466 5155794
Par. KMD 248 1963133
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 12
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 724
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 276
bez čp/če jiná st. 126
bez čp/če obchod 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 13
bez čp/če prům.obj 204
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 5
Celkem BUD 1434
byt.z. byt 31
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 34
LV 1170
spoluvlastník 1539

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.07.2010
KMD 1:1000 15.07.2010
Ins. A 1:1000 01.01.1952 15.07.2010 na části k.ú. 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1842 15.07.2010 na části k.ú.


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 16.07.2019 16:40

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.