k.ú.: 703443 - Nepomuk pod Třemšínem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 564524 - Nepomuk NUTS5 CZ020B564524
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21203 - Rožmitál pod Třemšínem

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 117489
zahrada 168 143688
ovoc. sad 4 6114
travní p. 857 1612563
lesní poz 124 282421
vodní pl. nádrž umělá 3 2046
vodní pl. tok přirozený 26 4029
vodní pl. tok umělý 94 27098
zast. pl. společný dvůr 5 1262
zast. pl. zbořeniště 1 319
zast. pl. 212 50578
ostat.pl. jiná plocha 40 27183
ostat.pl. manipulační pl. 12 13074
ostat.pl. neplodná půda 117 61541
ostat.pl. ostat.komunikace 42 53779
ostat.pl. silnice 1 21334
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3647
Celkem KN 1740 2428165
Par. KMD 1740 2428165
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 83
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 54
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 211
LV 298
spoluvlastník 418

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.08.2008
S-SK GS 1:2880 1900 18.08.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 02.06.2020 16:27

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.