k.ú.: 703443 - Nepomuk pod Třemšínem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 564524 - Nepomuk NUTS5 CZ020B564524
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21203 - Rožmitál pod Třemšínem

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 117495
zahrada 167 143688
ovoc. sad 4 6114
travní p. 857 1612563
lesní poz 124 282421
vodní pl. nádrž umělá 3 2046
vodní pl. tok přirozený 26 4029
vodní pl. tok umělý 94 27098
zast. pl. společný dvůr 5 1262
zast. pl. zbořeniště 2 560
zast. pl. 208 50228
ostat.pl. jiná plocha 37 27286
ostat.pl. manipulační pl. 12 13074
ostat.pl. neplodná půda 110 61541
ostat.pl. ostat.komunikace 42 53779
ostat.pl. silnice 1 21334
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3647
Celkem KN 1726 2428165
Par. KMD 1726 2428165
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 83
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 54
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 207
LV 295
spoluvlastník 416

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.08.2008
S-SK GS 1:2880 1900 18.08.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 16.07.2019 16:41

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.