k.ú.: 703419 - Košice u Nepoměřic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 551465 - Košice NUTS5 CZ0205551465
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 221 1570050
zahrada 49 49486
ovoc. sad 1 3365
travní p. 57 196748
lesní poz 39 121105
vodní pl. nádrž umělá 3 14301
vodní pl. tok přirozený 4 490
vodní pl. tok umělý 1 3149
vodní pl. zamokřená pl. 4 2020
zast. pl. společný dvůr 1 34
zast. pl. zbořeniště 4 942
zast. pl. 46 40294
ostat.pl. jiná plocha 4 441
ostat.pl. neplodná půda 10 8049
ostat.pl. ostat.komunikace 29 21365
ostat.pl. pohřeb. 1 2907
ostat.pl. silnice 8 49873
ostat.pl. zeleň 4 6299
Celkem KN 486 2090918
Par. KMD 486 2090918
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 46
LV 67
spoluvlastník 127

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2015
S-SK GS 1:2880 1838 30.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 01.06.2020 18:47

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.