k.ú.: 703133 - Filipov u Zábřeha - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 553476 - Nemile NUTS5 CZ0715553476
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 175 482914
zahrada 203 85680
travní p. 50 34470
lesní poz 25 77940
vodní pl. tok přirozený 1 551
zast. pl. zbořeniště 4 532
zast. pl. 93 20831
ostat.pl. jiná plocha 10 2725
ostat.pl. manipulační pl. 5 2332
ostat.pl. neplodná půda 15 3224
ostat.pl. ostat.komunikace 21 7278
ostat.pl. silnice 3 9257
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4224
Celkem KN 606 731958
Par. KMD 606 731958
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 68
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 87
LV 175
spoluvlastník 211

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.01.2009
S-SK ŠS 1:2880 1885 14.01.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 16.07.2019 00:37

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.