k.ú.: 702951 - Němčice u Volyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 536474 - Němčice NUTS5 CZ0316536474
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31112 - Volyně

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 37 421440
zahrada 53 67948
ovoc. sad 1 2791
travní p. 150 1478063
lesní poz 48 445002
vodní pl. nádrž přírodní 1 694
vodní pl. nádrž umělá 5 3161
vodní pl. rybník 1 14265
vodní pl. tok přirozený 1 1101
vodní pl. tok umělý 8 16712
vodní pl. zamokřená pl. 1 5259
zast. pl. zbořeniště 1 94
zast. pl. 81 37588
ostat.pl. jiná plocha 29 30673
ostat.pl. manipulační pl. 7 5413
ostat.pl. neplodná půda 92 114869
ostat.pl. ostat.komunikace 52 77110
ostat.pl. silnice 5 30773
ostat.pl. zeleň 1 1483
Celkem KN 574 2754439
Par. DKM 297 2353166
Par. KMD 277 401273
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. rod.dům 13
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 11
rozestav. 1
Celkem BUD 78
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 108
spoluvlastník 148

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.05.2017
DKM-KPÚ 23.07.2013 1:1000 23.07.2013 *)
S-SK GS 1:2880 1837 04.05.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 29.09.2020 07:20

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička