k.ú.: 702498 - Březí u Trhových Svinů - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 545171 - Trhové Sviny NUTS5 CZ0311545171
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 323 1444190
zahrada 60 67700
travní p. 290 963237
lesní poz 319 2538409
vodní pl. nádrž umělá 1 1269
vodní pl. rybník 2 78424
vodní pl. tok přirozený 14 38151
vodní pl. tok umělý 34 7417
vodní pl. zamokřená pl. 68 140292
zast. pl. 101 29286
ostat.pl. jiná plocha 63 54043
ostat.pl. manipulační pl. 12 8328
ostat.pl. neplodná půda 63 36706
ostat.pl. ostat.komunikace 71 65676
ostat.pl. silnice 6 63380
ostat.pl. zeleň 1 209
Celkem KN 1428 5536717
Par. KMD 1428 5536717
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 60
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 92
LV 150
spoluvlastník 217

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2016
KM-D 1:2000 28.12.2000 28.06.2016
S-SK GS 1:2880 1870 28.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 29.09.2020 07:26

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička