k.ú.: 702480 - Staré Nechanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570451 - Nechanice NUTS5 CZ0521570451
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52053 - Nechanice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 480 3786962
zahrada 167 99521
ovoc. sad 5 15584
travní p. 32 44716
lesní poz 112 3574985
vodní pl. nádrž přírodní 2 1061
vodní pl. nádrž umělá 2 11829
vodní pl. rybník 16 200787
vodní pl. tok přirozený 18 8406
vodní pl. tok umělý 37 10612
zast. pl. společný dvůr 4 1219
zast. pl. zbořeniště 2 936
zast. pl. 230 110352
ostat.pl. jiná plocha 77 65522
ostat.pl. manipulační pl. 31 76894
ostat.pl. neplodná půda 6 1476
ostat.pl. ostat.komunikace 186 189338
ostat.pl. silnice 31 55005
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6582
ostat.pl. zeleň 10 7945
Celkem KN 1452 8269732
Par. DKM 1452 8269732
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 124
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 33
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 213
byt.z. byt 12
obč.z. byt 6
Celkem JED 18
LV 283
spoluvlastník 537

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.07.2009
ZMVM 1:2000 01.11.1981 15.07.2009
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 19.09.2020 04:34

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.