k.ú.: 702480 - Staré Nechanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570451 - Nechanice NUTS5 CZ0521570451
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52053 - Nechanice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 480 3786962
zahrada 167 99523
ovoc. sad 5 15584
travní p. 32 44716
lesní poz 112 3582670
vodní pl. nádrž přírodní 2 1061
vodní pl. nádrž umělá 1 3106
vodní pl. rybník 16 200787
vodní pl. tok přirozený 18 8406
vodní pl. tok umělý 37 10612
vodní pl. zamokřená pl. 1 4017
zast. pl. společný dvůr 4 1219
zast. pl. zbořeniště 2 936
zast. pl. 228 107252
ostat.pl. jiná plocha 76 65642
ostat.pl. manipulační pl. 31 76894
ostat.pl. neplodná půda 6 1476
ostat.pl. ostat.komunikace 186 189338
ostat.pl. silnice 31 55005
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6582
ostat.pl. zeleň 10 7945
Celkem KN 1449 8269733
Par. DKM 1449 8269733
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 123
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 33
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 211
byt.z. byt 12
obč.z. byt 6
Celkem JED 18
LV 285
spoluvlastník 540

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.07.2009
ZMVM 1:2000 01.11.1981 15.07.2009
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 21.08.2019 16:01

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.