k.ú.: 702307 - Nedvědice pod Pernštejnem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 596175 - Nedvědice NUTS5 CZ0643596175
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 114 483669
zahrada 641 414137
ovoc. sad 11 71364
travní p. 335 591817
lesní poz les s budovou 2 55
lesní poz školka 1 1662
lesní poz 259 2589893
vodní pl. nádrž umělá 2 13583
vodní pl. tok přirozený 24 99937
vodní pl. tok umělý 2 152
zast. pl. společný dvůr 2 115
zast. pl. zbořeniště 5 568
zast. pl. 742 167600
ostat.pl. dráha 9 41311
ostat.pl. jiná plocha 176 101536
ostat.pl. manipulační pl. 39 64094
ostat.pl. neplodná půda 207 197263
ostat.pl. ostat.komunikace 276 145226
ostat.pl. pohřeb. 1 3146
ostat.pl. silnice 36 58392
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 16755
ostat.pl. zeleň 34 22878
Celkem KN 2926 5085153
Par. KMD 2926 5085153
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. byt.dům 13
č.p. jiná st. 11
č.p. obč.vyb 22
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 365
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 38
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 98
č.e. zem.stav 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 62
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če prům.obj 20
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 735
byt.z. byt 98
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 3
byt.z. rozest. 2
Celkem JED 106
LV 889
spoluvlastník 1300

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1826 14.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 13.08.2022 03:03

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.