k.ú.: 702234 - Bor u Sedlčan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540820 - Nedrahovice NUTS5 CZ020B540820
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 215 2001459
zahrada 50 33371
ovoc. sad 1 10390
travní p. 237 663912
lesní poz 53 176485
vodní pl. nádrž umělá 16 11521
vodní pl. rybník 7 59645
vodní pl. tok přirozený 43 30400
vodní pl. tok umělý 11 1045
vodní pl. zamokřená pl. 7 2707
zast. pl. zbořeniště 1 49
zast. pl. 73 39944
ostat.pl. jiná plocha 31 16927
ostat.pl. manipulační pl. 17 11306
ostat.pl. neplodná půda 157 88163
ostat.pl. ostat.komunikace 76 59547
ostat.pl. silnice 88 38943
Celkem KN 1083 3245814
Par. KMD 1083 3245814
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 10
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 70
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 113
spoluvlastník 163

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2011
S-SK GS 1:2880 1839 29.09.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 20.08.2019 07:51

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.