k.ú.: 702218 - Horní Neděliště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570443 - Neděliště NUTS5 CZ0521570443
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 317 2732441
zahrada 78 54846
travní p. 30 64267
lesní poz 8 14276
vodní pl. nádrž umělá 1 1280
vodní pl. rybník 1 3196
vodní pl. tok přirozený 54 17427
vodní pl. tok umělý 6 478
zast. pl. společný dvůr 3 188
zast. pl. zbořeniště 7 2923
zast. pl. 122 57005
ostat.pl. jiná plocha 10 9457
ostat.pl. manipulační pl. 14 17469
ostat.pl. neplodná půda 24 26872
ostat.pl. ostat.komunikace 42 54717
ostat.pl. pohřeb. 1 321
ostat.pl. silnice 10 24836
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9061
ostat.pl. zeleň 12 27345
Celkem KN 741 3118405
Par. KMD 741 3118405
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 23
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 117
byt.z. byt 20
Celkem JED 20
LV 230
spoluvlastník 448

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.09.2011
S-SK GS 1:2880 1840 20.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 20.08.2019 23:25

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.