k.ú.: 702072 - Heřmaň u Českých Budějovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 598593 - Heřmaň NUTS5 CZ0311598593
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 263 612366
zahrada 129 87630
travní p. 119 65577
lesní poz les s budovou 13 488
lesní poz 224 1151380
vodní pl. nádrž umělá 1 1899
vodní pl. tok přirozený 32 24571
vodní pl. tok umělý 1 858
zast. pl. společný dvůr 2 136
zast. pl. zbořeniště 2 79
zast. pl. 176 43942
ostat.pl. jiná plocha 140 66947
ostat.pl. manipulační pl. 25 45214
ostat.pl. neplodná půda 27 8162
ostat.pl. ostat.komunikace 119 48620
ostat.pl. silnice 5 17510
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 349
ostat.pl. zeleň 2 645
Celkem KN 1281 2176373
Par. DKM 1281 2176373
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 24
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 54
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 8
Celkem BUD 179
LV 289
spoluvlastník 371

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.01.2015
THM-V 1:2000 01.10.1980 15.01.2015 číselné
FÚO 1:2000 01.10.1980 15.01.2015 číselné
S-SK GS 1:2880 1870 01.10.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 23.09.2020 14:18

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička