k.ú.: 701921 - Nečín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540811 - Nečín NUTS5 CZ020B540811
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 537 3592502
zahrada skleník-pařeniš. 1 25
zahrada 220 150246
ovoc. sad 2 14187
travní p. 244 620764
lesní poz les s budovou 1 8
lesní poz 175 3484356
vodní pl. nádrž umělá 2 825
vodní pl. rybník 1 378
vodní pl. tok umělý 30 10504
vodní pl. zamokřená pl. 1 234
zast. pl. společný dvůr 5 1201
zast. pl. zbořeniště 4 1854
zast. pl. 322 102909
ostat.pl. dobývací prost. 1 48043
ostat.pl. jiná plocha 53 22801
ostat.pl. manipulační pl. 20 37626
ostat.pl. neplodná půda 333 307555
ostat.pl. ostat.komunikace 127 137321
ostat.pl. silnice 10 66287
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 15499
ostat.pl. zeleň 13 8565
Celkem KN 2113 8623690
Par. KMD 2113 8623690
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 147
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 53
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 317
byt.z. byt 8
obč.z. byt 6
Celkem JED 14
LV 430
spoluvlastník 718

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.10.2012
S-SK GS 1:2880 1839 16.10.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 06.06.2020 23:21

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.