k.ú.: 701921 - Nečín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540811 - Nečín NUTS5 CZ020B540811
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 537 3592502
zahrada skleník-pařeniš. 1 25
zahrada 220 150345
ovoc. sad 2 14187
travní p. 243 620213
lesní poz les s budovou 1 8
lesní poz 174 3483853
vodní pl. nádrž umělá 2 825
vodní pl. rybník 1 378
vodní pl. tok umělý 30 10504
vodní pl. zamokřená pl. 1 234
zast. pl. společný dvůr 6 1467
zast. pl. zbořeniště 4 1854
zast. pl. 319 102490
ostat.pl. dobývací prost. 1 48043
ostat.pl. jiná plocha 49 22824
ostat.pl. manipulační pl. 20 37626
ostat.pl. neplodná půda 335 308640
ostat.pl. ostat.komunikace 127 137321
ostat.pl. silnice 10 66287
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 15499
ostat.pl. zeleň 13 8565
Celkem KN 2107 8623690
Par. KMD 2107 8623690
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 155
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 44
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
Celkem BUD 314
byt.z. byt 8
obč.z. byt 6
Celkem JED 14
LV 429
spoluvlastník 730

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.10.2012
S-SK GS 1:2880 1839 16.10.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 21.07.2019 17:27

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.