k.ú.: 701912 - Lipiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540811 - Nečín NUTS5 CZ020B540811
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 134 749795
zahrada 65 70442
ovoc. sad 15 21257
travní p. 148 671983
lesní poz 277 1722398
vodní pl. nádrž umělá 3 3144
vodní pl. rybník 1 1043
vodní pl. tok přirozený 10 2088
zast. pl. společný dvůr 4 1210
zast. pl. 59 28035
ostat.pl. jiná plocha 15 11314
ostat.pl. manipulační pl. 17 21015
ostat.pl. neplodná půda 184 138052
ostat.pl. ostat.komunikace 67 56028
ostat.pl. silnice 4 12062
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3204
ostat.pl. zeleň 3 1050
Celkem KN 1007 3514120
Par. KMD 1007 3514120
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
Celkem BUD 58
LV 98
spoluvlastník 134

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.10.2012
S-SK GS 1:2880 1839 16.10.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 20.08.2019 09:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.