k.ú.: 701882 - Nečemice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566853 - Tuchořice NUTS5 CZ0424566853
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 265 1746751
chmelnice 62 533919
zahrada 85 61910
ovoc. sad 1 5365
travní p. 170 622929
lesní poz les(ne hospodář) 2 1232
lesní poz 64 4781594
vodní pl. nádrž umělá 2 1967
vodní pl. tok přirozený 43 41858
vodní pl. zamokřená pl. 28 6702
zast. pl. společný dvůr 2 69
zast. pl. zbořeniště 7 2442
zast. pl. 224 83696
ostat.pl. jiná plocha 87 65652
ostat.pl. manipulační pl. 2 1429
ostat.pl. neplodná půda 199 158287
ostat.pl. ostat.komunikace 94 89593
ostat.pl. pohřeb. 1 1530
ostat.pl. silnice 11 55779
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 103 36007
ostat.pl. zeleň 3 194
Celkem KN 1455 8298905
Par. KMD 1455 8298905
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 17
č.p. rod.rekr 3
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 134
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 221
LV 260
spoluvlastník 327

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.09.2014
S-SK GS 1:2880 1843 11.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 22.09.2020 17:25

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička