k.ú.: 701831 - Nebovidy u Brna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583456 - Nebovidy NUTS5 CZ0643583456
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1745 1984199
vinice 8 13592
zahrada 585 343886
ovoc. sad 37 64042
travní p. 75 45849
lesní poz les s budovou 61 2988
lesní poz 616 1614954
vodní pl. tok přirozený 138 19694
zast. pl. společný dvůr 2 468
zast. pl. zbořeniště 4 724
zast. pl. 590 94717
ostat.pl. jiná plocha 213 106623
ostat.pl. manipulační pl. 27 7679
ostat.pl. neplodná půda 144 25469
ostat.pl. ostat.komunikace 298 85264
ostat.pl. pohřeb. 2 1981
ostat.pl. silnice 12 79289
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 4509
ostat.pl. zeleň 5 2097
Celkem KN 4566 4498024
Par. DKM 4566 4498024
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 96
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 134
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. garáž 35
č.e. jiná st. 63
č.e. rod.rekr 231
č.e. výroba 1
č.e. zem.used 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 639
LV 820
spoluvlastník 1076

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.11.2010
ZMVM 1:2000 01.01.1976 03.11.2010 1:2000,1:1000
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.12.1975


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 23.09.2020 15:20

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička