k.ú.: 701602 - Valdíkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 587699 - Valdíkov NUTS5 CZ0634587699
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 170 2762318
zahrada 45 23974
travní p. 118 356304
lesní poz les s budovou 9 478
lesní poz ostat.komunikace 1 893
lesní poz 190 1947386
vodní pl. nádrž umělá 1 5162
vodní pl. rybník 12 368459
vodní pl. tok přirozený 3 2924
vodní pl. tok umělý 25 9404
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 33
vodní pl. zamokřená pl. 4 5112
zast. pl. zbořeniště 2 102
zast. pl. 112 46794
ostat.pl. jiná plocha 98 173384
ostat.pl. manipulační pl. 2 4753
ostat.pl. neplodná půda 23 20847
ostat.pl. ostat.komunikace 55 75151
ostat.pl. silnice 5 35761
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2196
ostat.pl. zeleň 1 38
Celkem KN 880 5841473
Par. DKM 625 4190853
Par. KMD 255 1650620
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 12
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če les.hosp 4
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 19
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 118
LV 163
spoluvlastník 217

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.08.2016
DKM-KPÚ 1:1000 19.10.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 11.08.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 20.09.2020 23:01

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.