k.ú.: 701467 - Naloučany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 550779 - Naloučany NUTS5 CZ0634550779
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6107 - Náměšť nad Oslavou
Pověřený obecní úřad 61071 - Náměšť nad Oslavou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 207 2741035
zahrada 119 97049
travní p. 160 682777
lesní poz 220 1332076
vodní pl. tok přirozený 10 94626
vodní pl. zamokřená pl. 1 1116
zast. pl. zbořeniště 1 597
zast. pl. 171 61799
ostat.pl. jiná plocha 22 9759
ostat.pl. manipulační pl. 8 26241
ostat.pl. neplodná půda 88 135333
ostat.pl. ostat.komunikace 90 176333
ostat.pl. silnice 5 47304
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5181
ostat.pl. zeleň 19 946
Celkem KN 1123 5412172
Par. DKM 813 5220601
Par. KMD 310 191571
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 15
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če bydlení 11
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 24
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 165
LV 226
spoluvlastník 335

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.11.2017
DKM-KPÚ 23.01.2013 1:1000 04.02.2013 *)
S-SK ŠS 1:2880 1825 20.11.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 29.09.2020 07:48

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička