k.ú.: 701394 - Mezice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 504441 - Náklo NUTS5 CZ0712504441
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad 71051 - Litovel

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 9 5202
orná půda 170 2302796
zahrada 152 108878
ovoc. sad 3 14634
travní p. 9 7084
lesní poz 2 8988
vodní pl. tok přirozený 5 12331
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 89
zast. pl. zbořeniště 2 665
zast. pl. 155 64305
ostat.pl. jiná plocha 33 11069
ostat.pl. manipulační pl. 17 28273
ostat.pl. ostat.komunikace 69 85974
ostat.pl. silnice 15 44291
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3537
ostat.pl. zeleň 12 2891
Celkem KN 656 2701007
Par. DKM 656 2701007
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 112
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 3
Celkem BUD 152
LV 180
spoluvlastník 228

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.08.2000
S-SK ŠD 1:2500 1921 31.08.2000
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1921


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 01.10.2020 06:30

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička