k.ú.: 701254 - Náchod u Tábora - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552046 - Tábor NUTS5 CZ0317552046
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 562
orná půda 385 2020572
zahrada 162 111088
travní p. 294 622401
lesní poz 98 325228
vodní pl. nádrž přírodní 1 241
vodní pl. nádrž umělá 21 58864
vodní pl. tok přirozený 32 19817
vodní pl. tok umělý 22 12673
vodní pl. zamokřená pl. 2 333
zast. pl. společný dvůr 3 5494
zast. pl. zbořeniště 3 1265
zast. pl. 249 57589
ostat.pl. dráha 9 51350
ostat.pl. jiná plocha 98 17348
ostat.pl. manipulační pl. 38 21721
ostat.pl. neplodná půda 54 17719
ostat.pl. ostat.komunikace 122 92082
ostat.pl. silnice 25 66767
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 2586
ostat.pl. zeleň 27 7925
Celkem KN 1650 3513625
Par. DKM 1650 3513625
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 58
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 59
č.p. tech.vyb 1
č.e. garáž 9
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če rod.rekr 37
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 241
LV 335
spoluvlastník 517

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 27.12.2018
DKM 1:1000 30.09.2015
THM-G 1:1000 15.08.1975 27.12.2018 i 1:2000
THM-V 1:1000 15.08.1975 30.09.2015 i 1:2000
S-SK GS 1:2880 1830 15.08.1975


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 30.09.2020 06:10

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička