k.ú.: 701246 - Nahý Újezdec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560910 - Chodský Újezd NUTS5 CZ0327560910
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32152 - Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 35 1571815
zahrada 66 51158
ovoc. sad 3 56474
travní p. 89 2212363
lesní poz 37 1826614
vodní pl. nádrž umělá 3 4720
vodní pl. rybník 6 214521
vodní pl. tok přirozený 13 17616
vodní pl. tok umělý 6 3914
vodní pl. zamokřená pl. 2 18684
zast. pl. zbořeniště 11 11466
zast. pl. 86 67022
ostat.pl. jiná plocha 30 27022
ostat.pl. manipulační pl. 4 37760
ostat.pl. neplodná půda 22 37809
ostat.pl. ostat.komunikace 44 100706
ostat.pl. pohřeb. 1 1206
ostat.pl. silnice 2 56589
Celkem KN 460 6317459
Par. DKM 217 4673490
Par. KMD 243 1643969
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 43
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz ohr 5
Celkem BUD 72
LV 83
spoluvlastník 105

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 13.05.2020
KMD 1:1000 20.10.2017
S-SK GS 1:2880 1838 13.05.2020


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 22.09.2020 17:19

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička