k.ú.: 701084 - Nadějkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 549631 - Nadějkov NUTS5 CZ0317549631
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 614 2926337
zahrada 230 135134
ovoc. sad 1 11490
travní p. 536 1257221
lesní poz 95 733582
vodní pl. nádrž přírodní 6 7181
vodní pl. nádrž umělá 4 6515
vodní pl. rybník 8 152055
vodní pl. tok přirozený 5 5516
vodní pl. tok umělý 35 6199
zast. pl. společný dvůr 10 3264
zast. pl. zbořeniště 2 415
zast. pl. 323 116974
ostat.pl. jiná plocha 119 54843
ostat.pl. manipulační pl. 44 49746
ostat.pl. neplodná půda 259 208270
ostat.pl. ostat.komunikace 113 86106
ostat.pl. pohřeb. 7 5004
ostat.pl. silnice 19 62864
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 8709
ostat.pl. zeleň 4 44363
Celkem KN 2442 5881788
Par. KMD 2442 5881788
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 103
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 85
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 34
Celkem BUD 305
byt.z. byt 4
obč.z. byt 2
Celkem JED 6
LV 359
spoluvlastník 510

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.04.2018
KMD 1:1000 18.12.2012
S-SK GS 1:2880 1830 09.04.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 27.09.2020 06:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička