k.ú.: 700991 - Načeradec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530212 - Načeradec NUTS5 CZ0201530212
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2125 - Vlašim
Pověřený obecní úřad 21251 - Vlašim

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1343 7244823
zahrada 282 191196
ovoc. sad 10 30218
travní p. 712 1598302
lesní poz 65 730038
vodní pl. nádrž přírodní 6 6216
vodní pl. nádrž umělá 11 19434
vodní pl. rybník 8 38100
vodní pl. tok přirozený 9 1371
vodní pl. tok umělý 66 19501
vodní pl. zamokřená pl. 5 1519
zast. pl. společný dvůr 8 3107
zast. pl. zbořeniště 9 2416
zast. pl. 446 172776
ostat.pl. jiná plocha 131 108551
ostat.pl. manipulační pl. 43 68914
ostat.pl. neplodná půda 42 40496
ostat.pl. ostat.komunikace 141 182680
ostat.pl. pohřeb. 5 7872
ostat.pl. silnice 25 125684
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 10769
ostat.pl. zeleň 9 31910
Celkem KN 3380 10635893
GP 12 4905
Celkem ZE 12 4905
Par. KMD 3370 10626852
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 182
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 74
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 47
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 35
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 430
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 590
spoluvlastník 884

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2016
S-SK GS 1:2880 1841 15.12.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 29.09.2020 16:01

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička