k.ú.: 700924 - Medový Újezd - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 579009 - Medový Újezd NUTS5 CZ0326579009
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32112 - Rokycany

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 192 869646
zahrada 212 217350
ovoc. sad 4 10596
travní p. mez, stráň 11 6145
travní p. 222 485530
lesní poz les s budovou 1 49
lesní poz 32 11346749
vodní pl. nádrž umělá 2 5598
vodní pl. tok přirozený 44 15687
vodní pl. tok umělý 7 3294
zast. pl. zbořeniště 1 3282
zast. pl. 244 75854
ostat.pl. dráha 6 34756
ostat.pl. jiná plocha 71 63100
ostat.pl. manipulační pl. 6 16701
ostat.pl. neplodná půda 8 2114
ostat.pl. ostat.komunikace 75 68681
ostat.pl. pohřeb. 2 2919
ostat.pl. silnice 15 77796
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7568
ostat.pl. zeleň 1 155
Celkem KN 1159 13313570
Par. DKM 1159 13313570
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 140
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 13
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 2
Celkem BUD 239
LV 252
spoluvlastník 328

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.06.2012
DKM 1:1000 21.06.2012
ZMVM 1:2000 02.04.1974 21.06.2012 původ mapy THM
S-SK GS 1:2880 1839 02.04.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 19.09.2020 05:10

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.