k.ú.: 700894 - Vahlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551473 - Myštice NUTS5 CZ0316551473
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3101 - Blatná
Pověřený obecní úřad 31011 - Blatná

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 107 2613737
zahrada 78 64636
travní p. 99 315201
lesní poz 73 766476
vodní pl. nádrž umělá 1 735
vodní pl. rybník 4 25616
vodní pl. tok přirozený 3 12589
vodní pl. tok umělý 4 3753
vodní pl. zamokřená pl. 4 14674
zast. pl. 126 52667
ostat.pl. jiná plocha 46 25780
ostat.pl. manipulační pl. 5 11827
ostat.pl. neplodná půda 53 105264
ostat.pl. ostat.komunikace 71 129422
ostat.pl. silnice 11 39568
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 1632
ostat.pl. zeleň 4 9566
Celkem KN 694 4193143
Par. DKM 566 3619517
Par. KMD 128 573626
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 57
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 37
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 125
LV 182
spoluvlastník 233

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.12.2018
KMD 1:1000 29.11.2017
DKM-KPÚ 1:1000 18.12.2014
S-SK GS 1:2880 1837 06.12.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 27.09.2020 04:47

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička