k.ú.: 700835 - Kožlí u Myštic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551473 - Myštice NUTS5 CZ0316551473
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3101 - Blatná
Pověřený obecní úřad 31011 - Blatná

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 124 2333911
zahrada 76 52042
travní p. 107 536606
lesní poz 20 599778
vodní pl. nádrž umělá 3 4194
vodní pl. rybník 3 30762
vodní pl. tok přirozený 3 3193
vodní pl. tok umělý 27 29034
vodní pl. zamokřená pl. 1 1027
zast. pl. společný dvůr 1 506
zast. pl. 75 49649
ostat.pl. jiná plocha 9 6287
ostat.pl. manipulační pl. 4 6418
ostat.pl. neplodná půda 45 91499
ostat.pl. ostat.komunikace 51 102355
ostat.pl. silnice 9 51654
Celkem KN 558 3898915
Par. DKM 385 3780245
Par. KMD 173 118670
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. rod.dům 5
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 74
LV 151
spoluvlastník 195

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.06.2017
DKM-KPÚ 1:1000 07.03.2014
S-SK GS 1:2880 1824 21.06.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 26.09.2020 01:32

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička