k.ú.: 700789 - Myšenec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:382206812

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549771 - Protivín NUTS5 CZ0314549771
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31084 - Protivín

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 209 996754
zahrada 76 55977
ovoc. sad 1 3003
travní p. 97 306216
lesní poz 44 356623
vodní pl. nádrž přírodní 3 6536
vodní pl. nádrž umělá 1 1879
vodní pl. tok přirozený 33 86155
vodní pl. tok umělý 18 9767
vodní pl. zamokřená pl. 9 18425
zast. pl. společný dvůr 2 663
zast. pl. zbořeniště 5 830
zast. pl. 223 62285
ostat.pl. jiná plocha 23 21216
ostat.pl. manipulační pl. 43 33753
ostat.pl. neplodná půda 86 84645
ostat.pl. ostat.komunikace 106 97434
ostat.pl. pohřeb. 2 3975
ostat.pl. silnice 17 41580
ostat.pl. zeleň 2 225
Celkem KN 1000 2187941
Par. DKM 27 74395
Par. KMD 973 2113546
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 78
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 5
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če bydlení 26
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 24
bez čp/če zem.used 3
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 216
byt.z. byt 11
Celkem JED 11
LV 222
spoluvlastník 278

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2016
KMD 1:1000 18.12.2012
DKM-KPÚ 03.12.2007 1:1000 25.01.2008 *) 18.12.2012 zplatněno jako součást KPÚ Žďár u Protívína
S-SK GS 1:2880 1837 27.06.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 20.09.2020 23:26

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.