k.ú.: 700762 - Újezdec u Měcholup - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555835 - Bolešiny NUTS5 CZ0322555835
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 135 890109
zahrada 26 18087
travní p. 13 126686
lesní poz 9 349561
vodní pl. nádrž umělá 2 1280
vodní pl. rybník 1 4928
vodní pl. tok umělý 6 4085
vodní pl. zamokřená pl. 1 640
zast. pl. 19 18136
ostat.pl. jiná plocha 10 3153
ostat.pl. neplodná půda 13 6176
ostat.pl. ostat.komunikace 18 16031
ostat.pl. silnice 6 21004
ostat.pl. zeleň 2 127
Celkem KN 261 1460003
Par. KMD 261 1460003
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 19
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 43
spoluvlastník 58

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.07.2017
KM-D 1:2000 20.10.2000 19.07.2017
S-SK GS 1:2880 1837 20.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 23.08.2019 07:03

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.