k.ú.: 700703 - Mysločovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585505 - Mysločovice NUTS5 CZ0724585505
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 403 2495759
zahrada 233 150783
ovoc. sad 6 30733
travní p. 75 203641
lesní poz 18 106181
vodní pl. nádrž umělá 2 13153
vodní pl. tok přirozený 19 52459
vodní pl. tok umělý 1 1441
zast. pl. zbořeniště 4 298
zast. pl. 289 91637
ostat.pl. jiná plocha 79 34997
ostat.pl. manipulační pl. 25 78485
ostat.pl. neplodná půda 60 88123
ostat.pl. ostat.komunikace 115 143034
ostat.pl. pohřeb. 3 8278
ostat.pl. silnice 211 54174
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 24906
ostat.pl. zamokřená pl. 1 9792
ostat.pl. zeleň 5 4589
Celkem KN 1569 3592463
Par. DKM 517 2766795
Par. KMD 1051 825654
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 216
č.p. výroba 4
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 5
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 283
byt.z. byt 11
byt.z. garáž 8
Celkem JED 19
LV 439
spoluvlastník 635

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2017
DKM-KPÚ 1:1000 01.09.2015
KM-D 1:1000 24.05.2002 29.11.2017
S-SK ŠD 1:2500 1934 24.05.2002
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1934


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 11.08.2020 06:19

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.