k.ú.: 700703 - Mysločovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585505 - Mysločovice NUTS5 CZ0724585505
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 406 2534121
zahrada 231 148995
ovoc. sad 6 31790
travní p. 73 176420
lesní poz 18 106831
vodní pl. nádrž umělá 2 13153
vodní pl. tok přirozený 19 52459
vodní pl. tok umělý 1 1441
zast. pl. zbořeniště 4 298
zast. pl. 285 91486
ostat.pl. jiná plocha 77 34530
ostat.pl. manipulační pl. 25 78485
ostat.pl. neplodná půda 60 88123
ostat.pl. ostat.komunikace 114 142384
ostat.pl. pohřeb. 3 8278
ostat.pl. silnice 211 54174
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 24906
ostat.pl. zeleň 5 4589
Celkem KN 1560 3592463
Par. DKM 516 2766795
Par. KMD 1043 825654
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 212
č.p. výroba 4
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 5
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 280
byt.z. byt 11
byt.z. garáž 8
Celkem JED 19
LV 443
spoluvlastník 641

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2017
DKM-KPÚ 1:1000 01.09.2015
KM-D 1:1000 24.05.2002 29.11.2017
S-SK ŠD 1:2500 1934 24.05.2002
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1934


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 06.12.2019 09:08

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.