k.ú.: 700673 - Nehodiv - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 578223 - Nehodiv NUTS5 CZ0322578223
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 85 1215829
zahrada 66 50849
ovoc. sad 2 8188
travní p. 89 701205
lesní poz les(ne hospodář) 1 6275
lesní poz 59 1422923
vodní pl. nádrž umělá 3 30159
vodní pl. tok umělý 3 6394
zast. pl. společný dvůr 2 451
zast. pl. zbořeniště 3 674
zast. pl. 94 46664
ostat.pl. dobývací prost. 12 17269
ostat.pl. jiná plocha 25 12757
ostat.pl. manipulační pl. 26 28814
ostat.pl. neplodná půda 97 252552
ostat.pl. ostat.komunikace 64 109906
ostat.pl. silnice 8 36676
ostat.pl. zeleň 2 341
Celkem KN 641 3947926
Par. DKM 363 3768183
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 89
LV 127
spoluvlastník 174

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.06.2015 1:1000 19.06.2015 *)
KM-D 1:2000 29.09.2000
S-SK GS 1:2880 1837 29.09.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.08.2019 14:33

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.