k.ú.: 700461 - Mutěnín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553999 - Mutěnín NUTS5 CZ0321553999
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32023 - Poběžovice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 28 29936
orná půda 227 2584567
zahrada 181 123477
travní p. mez, stráň 111 179222
travní p. 355 3127811
lesní poz 44 719468
vodní pl. nádrž umělá 2 6847
vodní pl. rybník 6 48053
vodní pl. tok přirozený 36 14221
vodní pl. tok umělý 32 22295
vodní pl. zamokřená pl. 1 537
zast. pl. zbořeniště 5 1774
zast. pl. 183 75232
ostat.pl. dráha 4 6986
ostat.pl. jiná plocha 158 256913
ostat.pl. manipulační pl. 2 8058
ostat.pl. neplodná půda 2 430
ostat.pl. ostat.komunikace 95 111329
ostat.pl. pohřeb. 2 4460
ostat.pl. silnice 3 55654
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7916
Celkem KN 1478 7385186
Par. KMD 1478 7385186
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 101
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 1
Celkem BUD 177
byt.z. byt 21
Celkem JED 21
LV 202
spoluvlastník 258

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.11.2010
S-SK GS 1838 22.11.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 30.09.2020 18:29

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička